updates
& inspiratie

Google Consent Mode V2

Het implementeren van een cookie melding en Google Consent Mode V2 is niet langer optioneel, maar een noodzakelijke stap voor alle websites die willen voldoen aan de wet- en regelgeving omtrent gegevensbescherming en privacy.

Waarom je niet om een Cookie Melding en Google Consent Mode V2 heen kunt

In de snel evoluerende wereld van online privacy en gegevensbescherming worden websites geconfronteerd met steeds strengere regelgeving. Een van de meest belangrijke aspecten hiervan is de verplichting tot het implementeren van een cookie melding en het gebruik van Google Consent Mode V2.

Bescherming van de privacy

Het implementeren van een cookie melding en Google Consent Mode V2 draagt bij aan de bescherming van de privacy van je websitebezoekers. Deze tools stellen gebruikers in staat om controle te hebben over welke gegevens er over hen worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. Dit draagt bij aan een meer transparante en ethische online ervaring.

Voldoen aan wettelijke vereisten

In veel regio’s, met name binnen de Europese Economische Ruimte (EER), zijn websites wettelijk verplicht om gebruikers te informeren over het gebruik van cookies en om hun toestemming te verkrijgen voordat deze worden geplaatst. Het niet naleven van deze regelgeving kan leiden tot juridische consequenties en boetes. Google Consent Mode V2 verplicht vanaf maart 2024!

Voorkom verlies van functionaliteit

Google Consent Mode V2 biedt website-eigenaren de mogelijkheid om het verlies van functionaliteit van Google Ads en Analytics accounts te voorkomen. Door de juiste parameters in te stellen, kunnen advertenties en metingen blijven functioneren, zelfs met de strengere privacyinstellingen.

De update brengt een aantal belangrijke veranderingen met zich mee, waaronder vereenvoudigde implementatie en transparantere toestemming voor gebruikers. Ook introduceert de update twee nieuwe parameters gericht op advertenties: ad_user_data en ad_personalization.

Bouw vertrouwen op bij je gebruikers

Door een duidelijke cookie melding en een transparante toestemmingsprocedure te implementeren, laat je zien dat je geeft om de privacy en de rechten van je gebruikers. Dit helpt om vertrouwen op te bouwen en loyaliteit te bevorderen bij je publiek.

Conclusie

Het implementeren van een cookie melding en Google Consent Mode V2 is niet langer optioneel, maar een noodzakelijke stap voor alle websites die willen voldoen aan de wet- en regelgeving omtrent gegevensbescherming en privacy.

Het implementeren van een cookie melding en Google Consent Mode V2 vereist wel enige technische kennis en een cookiemelding gaat doorgaans gepaard met maandelijkse kosten.

Meer weten?