updates
& inspiratie

Browser caching met htaccess

Bij het optimaliseren van de snelheid van je (linux) website ontkom je niet aan het aanpassen van het .htaccess bestand. Verbeter je pagespeed, oftewel de snelheid van je website door de volgende code in je .htaccess bestand op te nemen.

Let op: dit verschilt per hoster, dus maak een backup van je htaccess bestand en probeer verschillende configuraties om de resultaten te meten. Plugins zoals WP Cache en WP Rocket nemen je dit werk overigens grotendeels uit handen.

Voorbeeld 1:

ExpiresActive On
ExpiresDefault A0
<FilesMatch “\.(gif|jpg|jpeg|png|swf)$”>
# 2 weeks
ExpiresDefault A1209600
Header append Cache-Control “public”
</FilesMatch>
<FilesMatch “\.(xml|txt|html)$”>
# 2 hours
ExpiresDefault A7200
Header append Cache-Control “proxy-revalidate”
</FilesMatch>
<FilesMatch “\.(js|css)$”>
# 3 days
ExpiresDefault A259200
Header append Cache-Control “proxy-revalidate”
</FilesMatch>

Voorbeeld 2:

FileETag MTime Size
<ifmodule mod_expires.c>
  <filesmatch "\.(jpg|gif|png|css|js)$">
       ExpiresActive on
       ExpiresDefault "access plus 1 week"
   </filesmatch>
</ifmodule>

Hosting

Wat zeker bepalend is voor de snelheid van je website is de server waar de website gehost wordt. Wil je betere performance, dan zul je daar in de regel ook voor moeten betalen.  Lees meer over hosting.