Projectomschrijving

Het EHCB is een erkend, onafhankelijk en  landelijk opererend examenbureau dat zich bezig houdt met het ontwikkelen/afnemen van examens en het uitreiken van diploma’s op het gebied van de creatieve beroepen en remedial teaching.

Het EHCB verzorgt of adviseert geen opleidingen en is derhalve onafhankelijk van elke opleider.
Iedereen kan zich aanmelden voor onze examens ongeacht de voorbereiding op het examen.